Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thể Thao, Y Tế
  1 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Trị : V/v Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/06/2014
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 18664 lượt xem
  3 Thông tư số 31/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Quy định về quan trắc tác động môi trường từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/12/2013
Đã có: 26125 lượt xem
  6 Thông tư số 15/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Hướng dẫn khám sức khỏe
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/05/2013
Hiệu lực ngày: 22/06/2013
Đã có: 13219 lượt xem
  7 Thông tư số 01/2013/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : Quy định một số nhiệm vụ quản lý nhà nước đối với hội thể thao quốc gia
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13103 lượt xem
  8 Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/02/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 13528 lượt xem
  10 Quyết định 32/2011/QĐ-TTG Về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/06/2011
Hiệu lực ngày: 22/07/2011
Đã có: 13923 lượt xem
  11 Quyết định 3814/QĐ-BYT năm 2009 đính chính Điều 30 Thông tư 13/2009/TT-BYT hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/10/2009
Hiệu lực ngày: 16/10/2009
Đã có: 12715 lượt xem
  12 Luật khám chữa bệnh
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 23/11/2009
Hiệu lực ngày: 01/07/2010
Đã có: 9671 lượt xem
  13 Quyết định 3657/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành bảng kiểm tra Bệnh viện Y học cổ truyền năm 2009
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 13020 lượt xem
  14 Thông tư 17/2009/TT-BYT về hướng dẫn công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Thủ trưởng cơ quan y tế do Bộ Y tế ban hành
Lĩnh vực: Thể Thao, Y Tế | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 09/11/2009
Đã có: 14475 lượt xem
Trang 1 / 3 1 2 3 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới