Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Nguyên, Môi Trường
  2 Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 21/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 13269 lượt xem
  3 Thông tư số 42/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết việc thẩm định điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường và mẫu giấy chứng nhận
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 20/12/2013
Đã có: 16676 lượt xem
  4 Thông tư số 41/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định trình tự, thủ tục, chứng nhận nhãn sinh thái cho sản phẩm thân thiện với môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/12/2013
Hiệu lực ngày: 15/01/2014
Đã có: 16570 lượt xem
  5 Nghị định số 179/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2013
Hiệu lực ngày: 30/12/2013
Đã có: 16832 lượt xem
  6 Thông tư số 39/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác tư liệu khí tượng thủy văn
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/11/2013
Hiệu lực ngày: 15/12/2013
Đã có: 16891 lượt xem
  7 Thông tư số 34/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về giao nộp, thu nhận, lưu trữ, bảo quản và cung cấp dữ liệu môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 30/10/2013
Hiệu lực ngày: 15/01/2014
Đã có: 17326 lượt xem
  8 Thông tư số 32/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 17368 lượt xem
  9 Thông tư số 29/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 10/10/2013
Hiệu lực ngày: 25/11/2013
Đã có: 17335 lượt xem
  10 Quyết định số 1788/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đến năm 2020
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 18801 lượt xem
  11 Quyết định số 1570/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 17747 lượt xem
  12 Quyết định số 1546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 16696 lượt xem
  13 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Thừa Thiên - Huế : Ban hành Quy định về quản lý và bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 14686 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới