Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Chính Nhà Nước
  1 Nghị quyết số 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/01/2009
Hiệu lực ngày: 09/01/2009
Đã có: 11209 lượt xem
  2 Nghị quyết số 21/2008/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 do quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 08/11/2008
Hiệu lực ngày: 09/12/2008
Đã có: 11226 lượt xem
  3 Nghị quyết số 11/2008/NQ-HĐND về tổng quyết toán ngân sách thành phố năm 2007 do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực ngày: 05/12/2008
Đã có: 1885 lượt xem
  4 Nghị quyết số 08/2008/NQ-HĐND về đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách thành phố năm 2009 do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực ngày: 05/12/2008
Đã có: 2270 lượt xem
  5 Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về dự toán và phân bổ ngân sách thành phố năm 2009 do hội đồng nhân dân thành phố hồ chí minh ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 05/12/2008
Hiệu lực ngày: 05/12/2008
Đã có: 1893 lượt xem

Văn bản mới