Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Chính Nhà Nước
  1 Hiệp định số 91/2005/LPQT về quỹ dịch vụ tư vẤn giai đoạn từ tháng 10/2005 đến tháng 6/2010 giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ thụy điển
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 30/09/2005
Hiệu lực ngày: 30/09/2005
Đã có: 1845 lượt xem

Văn bản mới