Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Tài Chính Nhà Nước
  2 Nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/05/2014
Hiệu lực ngày: 15/07/2014
Đã có: 15590 lượt xem
  3 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/05/2014
Hiệu lực ngày: 25/06/2014
Đã có: 15747 lượt xem
  4 Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/05/2014
Hiệu lực ngày: 25/06/2014
Đã có: 16453 lượt xem
  5 Thông tư số 155/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của ngành tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/11/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 21748 lượt xem
  6 Quyết định 29/2011/QĐ-TTG Ban hành Danh mục ngành, lĩnh vực được hưởng mức lãi suất ưu đãi khi vay lại nguồn vốn vay ODA của Chính phủ
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/06/2011
Hiệu lực ngày: 20/07/2011
Đã có: 12655 lượt xem
  8 THÔNG TƯ BỘ TÀI CHÍNH Số 42/2011/TT-BTC Quy định chế độ quản lý tài chính, Quỹ hỗ trợ các hoạt động ngoại giao phục vụ kinh tế
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/03/2011
Hiệu lực ngày: 01/05/2011
Đã có: 12707 lượt xem
  9 Quyết định 1106/QĐ-KTNN của Tổng Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Hướng dẫn quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý của Kiểm toán Nhà nước
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/09/2009
Hiệu lực ngày: 30/09/2009
Đã có: 13270 lượt xem
  10 Quyết định 2326/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành để đính chính Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 25/09/2009
Đã có: 12394 lượt xem
  12 Quyết định 1450/QĐ-TTg về thành lập ban công tác về tài chính quy mô nhỏ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 16/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 11944 lượt xem
  15 Quyết định 112/2009/QĐ-TTg quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/09/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 12373 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới