Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Sở Hữu Trí Tuệ
  1 Chỉ thị số 36/2008/CT-TTg về việc tăng cường quản lý và thực thi bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực ngày: 31/12/2008
Đã có: 12059 lượt xem
  3 Nghị định 57/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giống cây trồng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 27/04/2005
Hiệu lực ngày: 18/05/2005
Đã có: 11471 lượt xem
  4 Nghị định số 89/2006/NĐ-CP về nhãn hàng hoá do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/08/2006
Hiệu lực ngày: 13/03/2007
Đã có: 11445 lượt xem
  6 Nghị định số 104/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết, hướng dần thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 02/11/2006
Đã có: 11354 lượt xem
  7 Nghị định số 106/2006/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính về sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 21/10/2006
Đã có: 11356 lượt xem
  9 Nghị định số 103/2006/NĐ-CP về việc qui định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/09/2006
Hiệu lực ngày: 21/10/2006
Đã có: 11387 lượt xem
  10 Nghị định số 133/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật chuyển giao công nghệ do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Sở Hữu Trí Tuệ | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực ngày: 14/09/2007
Đã có: 11387 lượt xem

Văn bản mới