Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Quyền Dân Sự
  1 Nghị định 42/2011/NĐ-CP Quy định công dân thuộc diện làm nghĩa vụ quân sự được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/08/2011
Đã có: 12388 lượt xem
  3 Nghị quyết số 45/2005/NQ-QH11 về việc thi hành bộ luật dân sự do quốc hội ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 14/06/2005
Hiệu lực ngày: 16/09/2005
Đã có: 3254 lượt xem
  7 Hiệp định số 84/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và hợp chủng quốc hoa kỳ
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 21/06/2005
Hiệu lực ngày: 01/09/2005
Đã có: 11734 lượt xem
  8 Hiệp định hợp tác số 101/2005/LPQT về nuôi con nuôi giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và canada
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 27/06/2005
Hiệu lực ngày: 15/12/2005
Đã có: 11600 lượt xem
  9 Hiệp định về việc nhận trở lại công dân của hai nước giữa chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ cộng hòa xlô-va-ki-a
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 17/10/2005
Hiệu lực ngày: 20/01/2006
Đã có: 2463 lượt xem
  10 Hiệp định hợp tác về nuôi con nuôi giữa cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và liên bang thụy sỹ
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 20/12/2005
Hiệu lực ngày: 09/04/2006
Đã có: 2704 lượt xem
  12 Hiệp định số 50/2007/SL-LPQT về việc nhận trở lại công dân do chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam và chính phủ vương quốc na uy ban hành.
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 04/07/2007
Hiệu lực ngày: 14/10/2007
Đã có: 11386 lượt xem
  13 Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg về một số công tác đối với đạo tin lành do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 04/02/2005
Hiệu lực ngày: 05/03/2005
Đã có: 13408 lượt xem
  14 Chỉ thị số 29/2005/CT-TTG về triển khai thực hiện nghị quyết của quốc hội về việc thi hành bộ luật dân sựdo thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 13/09/2005
Hiệu lực ngày: 08/10/2005
Đã có: 2922 lượt xem
  15 Chỉ thị số 03/CT-CT về việc triển khai thực hiện nghị định 158/2005/NÐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch do ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/03/2006
Hiệu lực ngày: 12/03/2006
Đã có: 11727 lượt xem
Trang 1 / 3 1 2 3 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới