Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lao Động, Tiền Lương
  1 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 14937 lượt xem
  2 Nghị định số 39/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội Thuộc tính văn bản
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10156 lượt xem
  3 Quyết định 30/2011/QĐ-TTG Về chế độ thù lao đối với người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 01/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/08/2011
Đã có: 11314 lượt xem
  5 Quyết định 1556/QĐ-TTg về ban hành kế hoạch triển khai nghiên cứu cải cách tổng thể chính sách tiền lương vào năm 2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 29/09/2009
Hiệu lực ngày: 29/09/2009
Đã có: 5907 lượt xem

Văn bản mới