Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lao Động, Tiền Lương
  1 Công văn số 7864/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự Hội nghị ASCC lần thứ 10 tại Brunei
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 20/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 15065 lượt xem
  2 Công văn số 1436/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ : V/v thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 15358 lượt xem
  3 Công văn số 825/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt danh mục dự án do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10230 lượt xem

Văn bản mới