Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Lao Động, Tiền Lương
  5 Quyết định số 55/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 14974 lượt xem
  6 Công văn số 7864/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ : V/v Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tham dự Hội nghị ASCC lần thứ 10 tại Brunei
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 20/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 15100 lượt xem
  7 Công văn số 1436/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ : V/v thực hiện các quy định về lao động và tiền lương trong các doanh nghiệp nhà nước
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 15390 lượt xem
  8 Công văn số 825/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ : V/v phê duyệt danh mục dự án do Bộ Lao động Hoa Kỳ tài trợ
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 10/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10268 lượt xem
  12 Nghị định số 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10335 lượt xem
  13 Nghị định số 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10305 lượt xem
  14 Nghị định số 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 10/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 10203 lượt xem
  15 Nghị định số 49/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/05/2013
Hiệu lực ngày: 01/07/7013
Đã có: 10433 lượt xem
Trang 1 / 4 1 2 3 4 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới