Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giao Thông Vận Tải
  1 Hiệp định liên chính phủ số 52/2005/LPQT về mạng lưới đường bộ châu á có hiệu lực với nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Điều Ước Quốc Tế
Ban hành: 12/05/2005
Hiệu lực ngày: 04/07/2005
Đã có: 2230 lượt xem

Văn bản mới