Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giao Thông Vận Tải
  2 Thông tư số 47/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Quy định về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 03/12/2013
Hiệu lực ngày: 25/01/2014
Đã có: 1818 lượt xem
  3 Thông tư số 32/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải : Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: 15/10/2013
Đã có: 1868 lượt xem
  4 Nghị định số 146/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc công bố tuyến hàng hải và phân luồng giao thông trong lãnh hải Việt Nam
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 30/10/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 2195 lượt xem
  5 Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông hàng hải và đường thủy nội địa
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2238 lượt xem
  7 Công văn số 7208/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v thi công hệ thống công trình nắn dòng chảy sông Hồng thuộc dự án phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (WB6)
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 28/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2480 lượt xem
  8 Công văn số 6004/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ : V/v Ban chỉ đạo thực hiện các dự án mở rộng quốc lộ 1 và quốc lộ 14
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 23/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2800 lượt xem
  9 Quyết định số 1203/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Đề án Tổ chức cấp cứu tai nạn giao thông trên mạng đường bộ cao tốc đến năm 2020
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 19/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 2860 lượt xem
  11 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 62/2011/TTLT-BTC-BCT-BGTVT Sửa đổi, bổ sung Mục IV của Thông tư liên tịch số 08/2004/TTLT-BTM-BTC-BGTVT ngày 17 tháng 12 năm 2004 hướng dẫn thực hiện dịch vụ trung chuyển container...
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư Liên Tịch
Ban hành: 13/05/2011
Hiệu lực ngày: 28/06/2011
Đã có: 3132 lượt xem
  12 THÔNG TƯ 51/2011/TT-BTC Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 90/2004/TT-BTC ngày 07/9/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 22/04/2011
Hiệu lực ngày: 10/06/2011
Đã có: 2802 lượt xem
  13 Về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 03/06/2010
Hiệu lực ngày: 20/07/2010
Đã có: 6402 lượt xem
  15 Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2009 về tăng cường công tác quản lý nhà nước đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/10/2009
Hiệu lực ngày: 08/10/2009
Đã có: 3262 lượt xem
Trang 1 / 3 1 2 3 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới