Lĩnh vực
Tin Tức
Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về 22%
[20/06/2013]
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo dục quốc phòng – an ninh; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN); Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai. Theo Luật Thuế TNDN, bắt đầu từ 1-1-2014, mức thuế suất thuế TNDN với báo in là 10%. Ngoài ra, thuế suất thuế TNDN phổ thông sẽ là 22%.

Trước đó, có ý kiến đề nghị áp dụng thống nhất mức thuế suất phổ thông 20% từ 1-7-2013, không phân biệt quy mô doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc áp dụng thuế suất phổ thông như vậy sẽ dẫn đến giảm thu ngân sách khá lớn. Bên cạnh đó, so với mặt bằng thuế suất của các nước trong khu vực và trên thế giới, mức thuế suất phổ thông 22% trong giai đoạn 2014-2015 và thuế suất 20% từ năm 2016 là phù hợp, bảo đảm tính cạnh tranh trong thu hút đầu tư.

Theo Luật thuế giá trị gia tăng vừa được thông qua, sẽ giảm 50% thuế giá trị gia tăng đầu ra từ ngày 1-7-2013 đến hết 30-6-2014 đối với các hợp đồng bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở và nhà ở là căn hộ hoàn thiện có diện tích sàn dưới 70m2 có giá bán dưới 15 triệu đồng/m2.


Văn bản mới
Văn bản xem nhiều nhất
Câu hỏi xem nhiều nhất