Lĩnh vực
Tin Tức
Thủ tướng chỉ thị tăng cường đảm bảo an toàn thông tin số
[12/06/2011]
Ngày 10/6/2011, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 897/CT-TTg về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số.

Thời gian gần đây, tình hình mất an toàn thông tin số (ATTTS) ở nước ta diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều nguy cơ đe doạ nghiêm trọng đến việc ứng dụng CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh. Thủ tướng Chính phủ ngày 10/6/2011 đã ban hành chỉ thị số 897/CT-TTg về việc tăng cường triển khai các hoạt động đảm bảo ATTTS.

Theo đó, các bộ, ngành, UBND tỉnh thành trực thuộc trung ương cần kiểm tra và nghiêm túc thực hiện các quy định về đảm bảo ATTTS trên môi trường mạng; triển khai áp dụng các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin, chống virus, mã độc hại cho các hệ thống thông tin và các máy tính cá nhân có kết nối mạng Internet; bố trí cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật phù hợp chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hệ thống thông tin số; bố trí kinh phí từ ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác để triển khai các hoạt động đảm bảo ATTTS; xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo ATTTS định kỳ hàng năm và 5 năm; mã hoá thông tin thuộc bí mật nhà nước khi lưu trữ và truyền trên mạng và quản lý theo quy định về cơ yếu.

Bộ TTTT cần hoàn thiện cơ chế, chính sách, môi trường pháp lý về ATTTS, nghiên cứu xây dựng Luật ATTTS trình Quốc hội khoá XIII ban hành; nhanh chóng triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng Internet Việt Nam nhằm sớm phát hiện các nguy cơ, dấu hiệu và nguồn gốc tấn công mạng; triển khai thực hiện cơ chế điều phối và phối hợp giữa các đơn vị nhằm đảm bảo ATTTS trên mạng Internet; ban hành quy định hương dẫn yêu cầu kỹ thuật đảm bảo ATTTS; chỉ đạo tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATTTS; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về đảm bảo an toàn thông tin; đề xuất chính sách và biện pháp quản lý nhà nước phù hợp.

Bộ Công an phối hợp các bộ ngành liên quan đề xuất bổ sung vào Luật Tố tụng hình sự quy định về chứng cứ điện tử và trình tự, thủ tục tố tụng hình sự với việc thu thập và giám định chứng cứ điện tử; chủ trì - phối hợp các bộ ngành liên quan xây dựng nghị định của Chính phủ về phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao; phòng ngừa, phát hiện, điều tra xử lý tội phạm trong lĩnh vực CNTT; phối hợp các cơ quan chức năng đảm bảo an toàn hệ thống, an ninh dữ liệu mạng thông tin quốc gia; tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý tội phạm trong lĩnh vực CNTT; hợp tác quốc tế đấu tranh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Bộ Quốc phòng chủ trì đẩy mạnh nghiên cứu phòng chống chiến tranh thông tin trong lĩnh vực quốc phòng; tham gia các hoạt động chung trong việc đảm bảo ATTTS, chống tội phạm và chống khủng bố trên mạng. Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Nội vụ chủ trì triển khai các hệ thống bảo mật, an toàn thông tin dùng mật mã cho các cơ quan nhà nước; quản lý nhà nước về mật mã; chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan triển khai hệ thống giám sát an toàn thông tin trên mạng CNTT trọng yếu của các cơ quan Đảng, Chính phủ. Bộ KHĐT và Bộ Tài chính bố trí ngân sách nhà nước để triển khai các hoạt động đảm bảo ATTTS. 

Các hiệp hội liên quan tăng cường hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về ATTTS; tham gia các hoạt động tư vấn và đẩy mạnh đào tạo kỹ thuật, nghiệp vụ về ATTTS; khảo sát, điều tra, đánh giá thực trạng ATTTS trong các tổ chức, doanh nghiệp trên phạm vi cả nước công bố trong sự kiện thường niên "Ngày An toàn thông tin Việt Nam" và báo cáo Bộ TTTT. Các doanh nghiệp tăng cường biện pháp đảm bảo ATTTS; doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng và dịch vụ Internet phải thiết lập đầu mối liên lạc để phối hợp và tuân thủ điều phối của cơ quan chức năng và tham gia công tác ứng cứu, khắc phục sự cố...

Bộ TTTT có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị này. Toàn văn Chỉ thị 897/CT-TTg có ở đây.


Văn bản mới
Văn bản xem nhiều nhất
Câu hỏi xem nhiều nhất