Lĩnh vực
 
Tư vấn / Hỏi đáp
Chủ đề: Thể Thao, Y Tế

Lương thoả thuận với người lao động

K/g : Luật sư,

Xin vui lòng tư vấn giùm như sau :

Cty chúng tôi là Cty TNHH có 2 thành viên .
Cty chúng tôi có ký hợp đồng lao động với nhân viên theo bảng lương do Doanh nghiệp và người lao động thoả thuận , không theo bảng lương của Nhà nước . Trong tổng lương thực nhận , chúng tôi có thoả thuận chi tiết từng mức phụ cấp mà người lao động sẽ được nhận như lương .
Cụ thể như sau : ví dụ lương của Nguyễn Văn A : nhân viên văn phòng : gồm 
    - Lương cơ bản : 1.100.000 đ
    - Phụ cấp trách nhiệm : 880.000 đ ( =80* lương cơ bản)
    - Phụ cấp cơm trưa : 300.000 đ
    - Phụ cấp công tác phí : 400.000 đ
    - Phụ cấp xăng dầu : 400.000 đ
    - Phụ cấp hao mòn xe : 120.000 đ
    - Phụ cấp khác ( thu hút nhân viên, đắt đỏ ...) : 300.000 đ
    ==> Tổng lương thực nhận là : 3.500.000 đ .

Hiện nay Cơ quan thuế đang quyết toán thuế từ 2004 đến 2007 với Cty chúng tôi . Trong đó phần chi lương họ loại ra 1 số phụ cấp như : phụ cấp xăng dầu , phụ cấp hao mòn xe, phụ cấp khác . Đối với phụ cấp xăng dầu họ đòi có hoá đơn tài chính của người lao động khi đổ xăng xe. Ngoài ra, Cán bộ thuế còn nói không đồng ý "tổng các khoản phụ cấp" lại cao hơn "tiền lương cơ bản".

Xin hỏi :
1/. Có quy định nào bắt buộc "tiền lương cơ bản" phải cao hơn " tổng phụ cấp" ?
2/. Cty chúng tôi thoả thuận với người lao động trả lương như bảng lương ở trên : có phù hợp với pháp luật không ? Và được xem là "Chi phí hợp lý, hợp lệ" khi xác định thuế Thu nhập Doanh nghiệp không ?
3/. Đối với "phụ cấp xăng dầu" trả bao gồm trong tiền lương : có bắt buộc người lao động cung cấp hoá đơn tài chính không ?
4/. Nếu các khoản phụ cấp ở trên mà Cán bộ thuế loại ra không đúng quy định, chúng tôi có thể khởi kiện Cán bộ này được không ? ở đâu ?

Cám ơn .

Trân trọng .

cập nhật lúc: 3:22:54 PM 04/06/2009
Trả lời (0)

Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản mới