Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Công văn số 908/TTg-TCCV của Thủ tướng Chính phủ : V/v Kéo dài thời gian giữ chức vụ Thứ trưởng đối với đồng chí Nguyễn Công Nghiệp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 24/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 374 lượt xem
  2 Công văn số 6610/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v hoàn thiện Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng Tây Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 11/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 484 lượt xem
  3 Quyết định số 56/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước phục vụ hoạt động đối ngoại của Nhà nước
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 06/10/2014
Hiệu lực ngày: 01/12/2014
Đã có: 941 lượt xem
  4 Chỉ thị số 03/CT-CT về việc triển khai thực hiện nghị định 158/2005/NÐ-CP ngày 27/12/2005 của chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch do ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành
Lĩnh vực: Quyền Dân Sự | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 02/03/2006
Hiệu lực ngày: 12/03/2006
Đã có: 11727 lượt xem
  5 Nghị định số 95/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/10/2014
Hiệu lực ngày: 01/12/2014
Đã có: 1383 lượt xem
  6 Luật Chứng Khoán
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 692 lượt xem
  7 Quyết định số 1237/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ từ này đến năm 2020 và những năm tiếp theo
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 27/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1100 lượt xem
  9 Chỉ thị số 34/2008/CT-TTG về việc tăng cường sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Công nghệ, CN Thông Tin | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 03/12/2008
Hiệu lực ngày: 26/12/2008
Đã có: 593 lượt xem
  10 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội : Ban hành Quy định quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 07/05/2014
Hiệu lực ngày: 17/05/2014
Đã có: 795 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 25301 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 21342 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực