Đặt cược thể thao được đưa vào Luật ở Việt Nam - Cho phép đặt cược các trận đấu World Cup 2018
[14/06/2018]
Sáng nay (14/6), Chính phủ đã chính thức tạo ra hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh cá cược bóng đá quốc tế. Việc đặt cược đã chính thức được luật hóa khi Luật Thể dục thể thao sửa đổi được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng nay (14/6), với tỉ lệ 93,84% đại biểu tán thành.
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/201...
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 1556/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc phê duyệt danh mục dự án "Trang thiết bị Bệnh viện đa khoa thành phố Cần Thơ" sử dụng vốn vay của Chính phủ Pháp.
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 373 lượt xem
  2 Quyết định số 1514/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 28/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 372 lượt xem
  3 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/09/2014
Hiệu lực ngày: 15/11/2014
Đã có: 873 lượt xem
  4 Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/04/2010
Hiệu lực ngày: 25/05/2010
Đã có: 3601 lượt xem
  6 Công văn số 6214/VPCP-V.III của Bộ Chính tri-Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị Đề án báo cáo Bộ Chính trị
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 29/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 269 lượt xem
  7 Nghị định số 127/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thẤt nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/12/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 997 lượt xem
  10 Quyết định số 61/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự trực thuộc Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 30/10/2014
Hiệu lực ngày: 15/12/2014
Đã có: 8680 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 21173 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 25148 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực