Tìm kiếm nhanh

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
---------

Số: 01/CT-BYT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ PHỤC VỤ Y TẾ TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN KỶ SỬU 2009

Để bảo đảm đón Xuân mới Kỷ Sửu 2009 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân @^- dịp Tết và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (công văn số 173/VPCP-TH ngày 8/1/2009 của Văn phòng Chính phủ), Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ thị cho lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và đơn vị y tế các ngành, @^- w--W--W vi chức năng, nhiệm vụ và quy*k% hạn của mình, thực hiện tốt những nội dung sau đây:

1. Tổ chức đón Tết vui tươi, an toàn, lành mạnh và triệt để tiết kiệm. Nghi^*m cấm việc lợi dụng Lễ, Tết để tổ chức li^*n hoan, ăn uống lãng phí; sử dụng ti*k%, tài sản của Nhà nước để thưởng, biếu, cho các tổ chức, cá nhân không đúng với quy định của Nhà nước. Không được sử dụng xe ô tô công phục vụ việc ri^*ng@^- dịp Tết.

2. Chủ động @^- công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt phòng ngừa bệnh cúm A(H5N1) ở <#~|>, bệnh ti^*u chảy cấp nguy hiểm có nguy^*n nhân do vi khuẩn tả có thể bùng phát trở lại và các bệnh truy*k% nhiễm gây dịch khác @^- mùa đông xuân, cụ thể:

a) Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh truy*k% nhiễm gây dịch, đặc biệt cúm A (H5N1), ti^*u chẩy cấp nguy hiểm, không để bùng phát thành dịch, chú ý kiểm soát các ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm, đầu mối giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

b) Đối với các địa phương có cửa khẩu quốc tế, chú ý kiểm tra chặt chẽ khách nhập cảnh từ những vùng đang có dịch, vùng có ổ dịch cũ; phát hiện và xử lý kịp thời những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh dịch, không để dịch bệnh lây lan. Cơ quan kiểm dịch phối hợp chặt chẽ với cơ quan ?/??\y^*n ngành @^- việc kiểm tra, giám sát gia cầm, thực phẩm nhập khẩu và vận ?/??\yển qua bi^*n giới.

d) Bố trí sẵn sàng và đầy đủ thuốc, hoá chất, vật tư phục vụ phòng chống dịch,... để kjp thời chẩn đoán, thu dung và điều trị bệnh nhân @^- trường hợp xảy ra dịch.

e) Phân công cán bộ trực dịch 24/24 giờ để theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh xảy ra tr^*n địa bàn, chỉ đạo các đơn vị trực dịch và báo cáo dịch theo đúng quy định.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về vệ sinh an toàn vệ sinh thực phẩm @^- thời gian trước, @^-, sau Tết Nguy^*n Đán.

Cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm phối hợp với Thanh tra Bộ xây dựng và triển khai kế hoạch thanh, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm; đồng thời hướng dẫn các địa phương thực hiện nghi^*m túc kế hoạch này.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ với các cơ quan li^*n quan chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra và xử lý nghi^*m các vi w--W--W về vệ sinh an toàn thực phẩm tr^*n địa bàn, nhất là tại các chợ, các nơi bán thực phẩm phục vụ Tết, các nhà hàng, cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; chống hàng giả, hàng thực phẩm kém chất lượng, thực phẩm không rõ nguồn gốc; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng phụ gia @^- chế biến thực phẩm, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương nhằm giảm tối đa số vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra @^- dịp Tết.

4. Tổ chức tốt công tác khám, chữa bệnh:

4.1. Các cơ sở y tế:

a) Phải bố trí các kíp trực 24/24 giờ, bảo đảm có đủ khả năng xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu, tai nạn giao thông, sinh đẻ @^- những ngày Tết, không được từ chối hoặc để chậm trễ bất cứ trường hợp cấp cứu nào. Trường hợp bệnh nhân nhập viện không đúng tuyến, không đúng ?/??\y^*n khoa cũng phải xử lý cấp cứu ban đầu, qua giai đoạn nguy hiểm mới được ?/??\yển đi các cơ sở y tế khác sau khi đã giải thích kỹ cho <#~|> bệnh và <#~|> nhà cùng đi. Tổ chức tốt việc vận ?/??\yển <#~|> bệnh l^*n tuyến tr^*n khi cần thiết.

b) Nâng cao tinh thần trách nhiệm và ý thức phục vụ <#~|> bệnh, hết sức chú ý đến cách giao tiếp, ứng xử ân cần, hoà nhã, thực hiện đúng các qui định về ?/??\y^*n môn kỹ thuật, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức tại các cơ sở công theo Quyết định số 29/2008/QĐ-BYT ngày 18/8/2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

c) Tổ chức chăm sóc, phục vụ ?/??\ đáo mọi <#~|> bệnh còn nằm lại điều trị tại các bệnh viện hoặc <#~|> bệnh vào cấp cứu @^- những ngày Tết cả về vật chất và tinh thần. Đặc biệt, tổ chức thăm hỏi, chúc tết những <#~|> bệnh thuộc diện chính sách và <#~|> nghèo.

4.2. Cục Quản lý Khám chữa bệnh:

a) Có trách nhiệm chỉ đạo việc phân tuyến điều trị tại tất cả các khoa Hồi sức cấp cứu, Khoa truy*k% nhiễm thuộc các bệnh viện trực thuộc Bộ, các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các bệnh viện ngành, đồng thời hướng dẫn các đơn vị bố trí đủ cơ số thuốc cấp cứu, giường bệnh, ?/??\ẩn bị sẵn sàng phương tiện để xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu dịch bệnh, thảm hoạ và tai nạn giao thông xảy ra.

b) Xây dựng và trình lãnh đạo Bộ ph^* duyệt kế hoạch kiểm tra các bệnh viện @^- dịp Tết; tổ chức các Đoàn kiểm tra đột xuất.

5. Các bệnh viện, công ty dược Trung ương, địa phương phải xây dựng kế hoạch dự trữ đủ thuốc phục vụ phòng bệnh, chữa bệnh với giá cả hợp lý, chất lượng bảo đảm; tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ phòng bệnh, chữa bệnh; công bố rộng rãi tr^*n các phương tiện thông tin đại chúng t^*n, địa chỉ các điểm bán lẻ thuốc trực 24/24h để kịp thời đáp ứng nhu cầu của <#~|> bệnh, <#~|> ti^*u dùng @^- những ngày nghỉ Tết; bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc khi có y^*u cầu phục vụ công tác cấp cứu hoặc phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch ti^*u chảy cấp nguy hiểm, dịch cúm A(H5N1) ở <#~|>.

Nghi^*m cấm các cơ sở kinh doanh thuốc bán thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc quá hạn sử dụng hoặc đầu cơ, tích trữ để gây ra các hiện tượng khan hiếm thuốc giả tạo, nhằm tăng giá thuốc đột biến, bất hợp lý và gây lũng đoạn thị trường thuốc @^- dịp Tết.

6. Phối hợp với các lực lượng bảo vệ trật tự, trị an tại địa phương bảo đảm an toàn tuyệt đối cho đơn vị @^- các ngày nghỉ Tết. Kiểm tra kỹ hệ thống phòng chống cháy nổ, hệ thống điện, kho xăng dầu; ni^*m phong, cắt cầu dao điện các kho hàng và phòng làm việc trước khi về nghỉ Tết. Các đơn vị tổ chức trực đơn vị theo 4 cấp: trực lãnh đạo, trực ?/??\y^*n môn, trực hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ; ni^*m yết danh sách cán bộ trực công khai hàng ngày để lãnh đạo đơn vị đi kiểm tra, đôn đốc khi cần thiết. Các đơn vị phải nhanh chóng đi vào hoạt động bình thường ngay sau Tết.

7. Trung tâm Truy*k% thông và Giáo dục Sức khỏe Trung ương chủ trì, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Y tế và các cơ quan truy*k% thông đại chúng đẩy mạnh công tác tuy^*n truy*k%, vận động nhân dân ăn chín, uống sôi; không vận ?/??\yển, giết mổ gia súc, gia cầm mắc bệnh, không rõ nguồn gốc; không ăn tiết canh; không ăn hải sản chưa được chế biến kỹ; không uống rượu bia quá say, phòng tránh tai nạn thương tích, tai nạn giao thông.

Tổ chức tuy^*n truy*k% cho nhân dân về phòng chống rét, đặc biệt là đối với <#~|> già, trẻ em, bằng cách sử dụng các biện pháp như che chắn gió cho nhà cửa, có đủ chăm ấm, mặc quần áo ấm trước khi ra ngoài. Cảnh báo nhân dân về tại nạn do ngộ độc khí CO2 do sử dụng than để sửa ấm, bỏng do sưởi hoặc tử vong do bị nhiễm quá lạnh.

8. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện Trung ương và địa phương, trung tâm y tế dự phòng đóng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh tổng hợp các số liệu 3 ngày Tết (từ ngày 30 đến Mùng 3 Tết) về công tác khám bệnh, xử trí cấp cứu, dịch bệnh và vệ sinh an toàn thực phẩm và gửi về Bộ Y tế trước 10h sáng ngày 29/1/2009 (tức ngày Mùng 4 Tết), để Bộ Y tế tổng hợp Báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Cục trưởng các Cục: Quản lý Khám, Chữa bệnh, Y tế dự phòng và Môi trường, An toàn Vệ sinh thực phẩm, Quản lý Dược và Chánh Văn phòng Bộ xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt Chỉ thị này, đảm bảo tổng hợp đầy đủ thông tin, số liệu trình Lãnh đạo Bộ theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này, Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Thanh tra Bộ, Tổng cục, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Y tế các bộ, ngành có trách nhiệm khẩn trương tổ chức triển khai và thực hiện tốt các nội dung tr^*n./.

 

.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Quốc Triệu


Văn bản mới