Tìm kiếm nhanh

Về việc phê duyệt kết quả đàm phán và ký Hiệp định tài trợ với Hiệp hội Phát triển Quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới (WB) cho dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng"

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới