Tìm kiếm nhanh

Ngày 11 tháng 05 năm 2012 Bộ tài chính phát hành công văn hỏa tốc 6326/BTC-TCT gửi Các Bộ và cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh và TP trực thuộc trung ương về việc tạm thời chưa thu thuế GTGT tháng 4, 5, 6 năm 2012 theo Nghị Quyết số 13/NQ-CP ngày 10 tháng 05 năm 2012 

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới