Tìm kiếm nhanh

Quyết định 33/2011/QĐ-TTG Về việc miễn tiền sử dụng đất ở cho hộ dân làng chài, dân sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới