Tìm kiếm nhanh

Ngày 04/04/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 22/2011/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01/5/2011 là 830.000 đồng/tháng (tăng 100.000 đồng so với quy định trước đây.

Xem văn bản kèm theo :

Văn bản mới