Tìm kiếm nhanh

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 449/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI LÊ MẠNH HÙNG TẠI CUỘC  HỌP VỀ PHÂN LUỒNG GIAO THÔNG TRONG THỜI GIAN THI CÔNG TRÊN CẦU THĂNG LONG VÀ KHẮC PHỤC ÙN TẮC GIAO THÔNG TẠI HÀ NỘI

Ngày 08 tháng 10 năm 2009, tại Bộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Lê Mạnh Hùng đã chủ trì cuộc họp về phân luồng giao thông trong thời gian thi công trên cầu Thăng Long và khắc phục ùn tắc giao thông tại Hà Nội thực hiện Nghị quyết 16/2008/NQ-CP. Tham dự cuộc họp có đại diện của Văn phòng Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, các Vụ tham mưu, Văn phòng Bộ, Cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đường sắt Việt Nam, Công an thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội và các cơ quan có liên quan.

Sau khi nghe Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải Hà Nội báo cáo và ý kiến các cơ quan có liên quan, Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng đã kết luận như sau:

1/ Về phân luồng giao thông cầu Thăng Long:

- Ghi nhận những đóng góp của các cơ quan thuộc ngành giao thông vận tải, ngành công an và các ban, ngành của Hà Nội trong thời gian qua đã khảo sát thực tế, nghiên cứu đề xuất phương án tổ chức phân luồng, bảo đảm giao thông.

- Các yêu cầu đặt ra trong việc phân luồng, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông:

+/ Tổ chức phân luồng từ xa phù hợp với mạng lưới giao thông của Hà Nội, không gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của các loại phương tiện, không chỉ tại khu vực cầu Thăng Long mà còn đảm bảo trên toàn tuyến đường Phạm Văn Đồng - Bắc Thăng Long - Nội Bài.

+/ Phối hợp chặt chẽ các lực lượng chức năng của ngành Giao thông vận tải, ngành Công an và các lực lượng khác của Hà Nội trong tổ chức thực hiện.

- Các công việc cụ thể các cơ quan tiếp tục triển khai trong thời gian tới:

+/ Giao Sở Giao thông vận tải Hà Nội chủ trì phối hợp với Công an thành phố Hà Nội, Cục Đường bộ Việt Nam và các cơ quan có liên quan xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phân luồng giao thông của toàn bộ khu vực khi thi công mặt cầu, phân luồng xe máy lưu thông tại hai cánh gà tầng 1 cầu Thăng Long.

Đặc biệt quan tâm đến việc phối hợp với lực lượng cảnh sát trong việc tạo thuận lợi tối đa cho đoàn xe có xe cảnh sát dẫn đường lưu thông trên tuyến.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin truyền thông, thông báo rộng rãi, có hiệu quả cho các đối tượng tham gia giao thông.

+/ Sở Giao thông vận tải Hà Nội thống nhất với các cơ quan liên quan áp dụng phương án tổ chức, phân luồng giao thông cho xe tải qua cầu (loại phương tiện, thời gian được phép qua) bảo đảm giành ½ mặt cắt ngang của mặt cầu cho việc thi công.

+/ Sở Giao thông vận tải Hà Nội lập dự trù kinh phí phục vụ cho các lực lượng tham gia điều tiết, bảo đảm giao thông và chuyển Cục Đường bộ Việt Nam để phê duyệt trong tổng mức đầu tư của Dự án.

+/ Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải Hà Nội và Cục Đường bộ Việt Nam, để tránh việc thu phí hai lần và gây ùn tắc giao thông tại khu vực đầu cầu phía Bắc khi phân luồng giao thông, yêu cầu Sở Giao thông vận tải Hà Nội nghiên cứu đề xuất phương án, báo cáo Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải xem xét, đề nghị Bộ Tài chính cho phép miễn phí đối với các phương tiện bị ảnh hưởng của việc phân luồng vào các nhánh đi Cầu Đuống, Vực Dê, ...

+/ Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo các nhà thầu xây lắp các kết cấu hạ tầng (cả phần mặt cầu và các công trình phục vụ công tác điều tiết) theo phương án điều tiết giao thông; xem xét có biện pháp mở rộng, tăng cường năng lực lưu thông tại trạm thu phí Hải Bối và trên toàn tuyến đường tránh trong trường hợp lưu lượng phương tiện tăng cao.

+/ Phương án thi công trên mặt cầu Thăng Long theo hình thức thi công lần lượt từng chiều xe chạy có tính đến việc linh hoạt mở hàng rào để đưa phương tiện, máy móc thi công, xe cứu hộ giao thông, giải toả phương tiện qua khu vực ngăn để thi công.

+/ Tiến độ thực hiện: Sở Giao thông vận tải Hà Nội hoàn thiện phương án phân luồng điều tiết giao thông và triển khai thực hiện trước ngày 21 tháng 10 năm 2009. Cục Đường bộ Việt Nam triển khai thi công phần mặt cầu từ ngày 23 tháng 10 năm 2009 và phải hoàn thành đúng tiến độ đã quy định.

2/ Tình hình thực hiện Nghị quyết số 16 của Chính phủ:

Trong thời gian qua, Sở Giao thông vận tải Hà Nội đã thực hiện các chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải thực hiện Nghị quyết số 16/2008/NQ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2008 của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, trong thời gian tới Sở Giao thông vận tải Hà Nội cần tập trung một số công việc sau:

- Triển khai các giải pháp quản lý và lưu hành trong tình hình số lượng phương tiện ô tô, xe máy tăng cao;

- Kiên quyết lập lại trật tự trên hành lang an toàn giao thông đường bộ, đồng thời với việc cải tạo hệ thống kết cấu hạ tầng, xây dựng triển khai phương án tách làn ô tô và xe máy xe thô sơ hợp lý. 

- Tăng cường quản lý hoạt động của các loại xe thô sơ trên địa bàn thành phố.

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòng Bộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng(để b/c);
- Văn phòng Chính phủ(để b/c);
- Văn phòng UBATGT QG;
- UBND TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Chánh VP Bộ GTVT;
- Các Vụ: VT, ATGT;
- Thanh tra Bộ GTVT;
- Cục Đường bộ Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Sở GTVT Hà Nội;
- Lưu VT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
Bùi Nguyên Long

 


Văn bản mới