Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Dịch Vụ Pháp Lý
  1 Nghị định số 54/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/05/2014
Hiệu lực ngày: 20/07/2014
Đã có: 772 lượt xem
  3 Nghị định 43/2011/NĐ-CP Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/10/2011
Đã có: 2284 lượt xem
  5 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật trợ giúp pháp lý do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/01/2007
Hiệu lực ngày: 08/02/2007
Đã có: 1711 lượt xem
  6 Nghị định số 28/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật luật sư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 26/02/2007
Hiệu lực ngày: 21/03/2007
Đã có: 1810 lượt xem
  7 Nghị định số 79/2007/NĐ-CP về việc cẤp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 18/05/2007
Hiệu lực ngày: 30/06/2007
Đã có: 1843 lượt xem
  8 Nghị định số 02/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật công chứng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/01/2008
Hiệu lực ngày: 26/01/2008
Đã có: 1943 lượt xem
  9 Nghị định số 66/2008/NĐ-CPvề việc về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 28/05/2008
Hiệu lực ngày: 20/06/2008
Đã có: 1632 lượt xem
  10 Nghị định số 77/2008/NĐ-CP về việc tư vẤn pháp luật do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/07/2008
Hiệu lực ngày: 11/08/2008
Đã có: 1720 lượt xem
  11 Nghị định số 92/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật tương trợ tư pháp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/08/2008
Hiệu lực ngày: 23/09/2008
Đã có: 1396 lượt xem
  12 Nghị định số 131/2008/NĐ-CP về việc hướng dần thi hành các quy định của luật luật sư về tổ chức xã hội – nghề nghiệp của luật sư do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 31/12/2008
Hiệu lực ngày: 25/12/2005
Đã có: 1834 lượt xem

Văn bản mới