Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Văn Hóa Xã Hội
  1 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/07/2010
Hiệu lực ngày: 27/08/2010
Đã có: 2705 lượt xem
  2 Nghị định số 71/2009/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 28/08/2009
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1246 lượt xem
  3 Nghị định số 76/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật đặc xá do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/07/2008
Hiệu lực ngày: 29/07/2008
Đã có: 1239 lượt xem
  4 Nghị định số 78/2008/NĐ-CP về việc quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/07/2008
Hiệu lực ngày: 11/08/2008
Đã có: 891 lượt xem
  5 Nghị định số 89/2008/NĐ-CP về việc hướng dần thi hành pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/08/2008
Hiệu lực ngày: 09/09/2008
Đã có: 1135 lượt xem
  6 Nghị định số 105/2008/NĐ-CP về việc quy định mức trợ cẤp, phụ cẤp ưu đãi đối với người có công với cách mạng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 16/09/2008
Hiệu lực ngày: 16/10/2008
Đã có: 1005 lượt xem
  7 Nghị định số 117/2008/NĐ-CP về phòng thủ dân sự do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực ngày: 11/12/2008
Đã có: 1068 lượt xem
  8 Nghị định số 02/2009/NĐ-CP về việc quy định về tổ chức và hoạt động của thư viện tư nhân có phục vụ cộng đồng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 06/01/2009
Hiệu lực ngày: 08/03/2009
Đã có: 1027 lượt xem
  9 Nghị định số 08/2009/NĐ-CPvề việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật phòng, chống bạo lực gia đình do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Văn Hóa Xã Hội | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 04/02/2009
Hiệu lực ngày: 21/03/2009
Đã có: 845 lượt xem

Văn bản mới