Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Thuế, Phí, Lệ Phí
  1 Nghị định 45/2011/NĐ-CP Về lệ phí trước bạ
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/06/2011
Hiệu lực ngày: 01/09/2011
Đã có: 2534 lượt xem
  3 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đẤt, thuê mặt nước do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2005
Hiệu lực ngày: 10/12/2005
Đã có: 1052 lượt xem
  4 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành luật thuế xuẤt khẩu, thuế nhập khẩu do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/12/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 1027 lượt xem
  5 Nghị định số 156/2005/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung các nghị định quy định chi tiết thi hành luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thuế giá trị gia tăng do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/12/2005
Hiệu lực ngày: 01/01/2006
Đã có: 1358 lượt xem
  9 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/02/2007
Hiệu lực ngày: 21/03/2007
Đã có: 1043 lượt xem
  10 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật quản lý thuế do chính phủ ban hành.
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 25/05/2007
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 867 lượt xem
  11 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP về việc quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/06/2007
Hiệu lực ngày: 01/07/2007
Đã có: 939 lượt xem
  12 Nghị định số 174/2007/nđ-cp về việc phí bảo vệ môi trường đối với chẤt thải rắn do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 29/11/2007
Hiệu lực ngày: 22/12/2007
Đã có: 1375 lượt xem
  13 Nghị định số 63/2008/NĐ-CP về việc phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/05/2008
Hiệu lực ngày: 04/06/2008
Đã có: 1066 lượt xem
  15 Nghị định số 100/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 08/09/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 896 lượt xem
Trang 1 / 2 1 2 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới