Lĩnh vực
Tìm kiếm nhanh
Văn bản pháp luật Giáo Dục - Đào tạo
  2 Nghị định số 141/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 24/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/12/2013
Đã có: 243 lượt xem
  3 Nghị định số 138/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/10/2013
Hiệu lực ngày: 10/10/2013
Đã có: 233 lượt xem
  4 Công văn số 1310/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ : V/v chủ trương thành lập Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 19/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 152 lượt xem
  6 Quyết định số 1359/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc thành lập Trường Đại học Ngô Quyền
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 08/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 152 lượt xem
  9 Quyết định số 1115/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia Hội nhập quốc tế về giáo dục và khoa học, công nghệ
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 10/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 154 lượt xem
  10 Thông báo số 246/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại chuyến thăm và làm việc với Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 15/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 148 lượt xem
  11 Quyết định số 1056/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc đổi tên Trường Đại học Hàng hải thành Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 03/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 162 lượt xem
  12 Công văn số 4436/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ : V/v kết quả làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 03/06/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 280 lượt xem
  13 Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 19/05/2013
Hiệu lực ngày: 05/07/2013
Đã có: 193 lượt xem
  14 Nghị định số 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 09/05/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 319 lượt xem
  15 Quyết định số 12/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trung học phổ thông ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 24/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 199 lượt xem
Trang 1 / 7 1 2 3 4 5 6 7 Tới
 Go To 
 

Văn bản mới