Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Quyết định số 1840/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc xuất hóa chất sát trùng dự trữ quốc gia cho tỉnh Phú Yên
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 11/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 295 lượt xem
  2 Thông tư số 30/2013/TT-BYT của Bộ Y tế : Ban hành Danh mục sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi thuộc hàng hóa thực hiện bình ổn giá
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 04/10/2013
Hiệu lực ngày: 20/11/2013
Đã có: 99 lượt xem
  4 Quyết định số 211/QĐ-TTG về việc phát hành trái phiếu chính phủ bằng ngoại tệ trên thị trường vốn trong nước do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 13/02/2009
Hiệu lực ngày: 13/02/2009
Đã có: 661 lượt xem
  5 Nghị quyết số 06/NQ-CP của Chính phủ : Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) của thành phố Hà Nội
Lĩnh vực: Bất Động Sản | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 09/01/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 1097 lượt xem
  6 Hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Hiến Pháp
Ban hành: 15/04/1992
Hiệu lực ngày: 18/04/1992
Đã có: 1580 lượt xem
  7 Chỉ thị số 07/2008/CT-BGTVT về việc tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông vận tải giai đoạn 2008 - 2012 do bộ giao thông vận tải ban hành
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 30/05/2008
Hiệu lực ngày: 26/06/2008
Đã có: 1335 lượt xem
  8 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/05/2014
Hiệu lực ngày: 01/07/2014
Đã có: 304 lượt xem
  9 Quyết định số 1114/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải Miền Trung đến năm 2020
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 156 lượt xem
  10 Nghị định số 07/2007/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật trợ giúp pháp lý do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Dịch Vụ Pháp Lý | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 12/01/2007
Hiệu lực ngày: 08/02/2007
Đã có: 1511 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21755 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 17769 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực