Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  2 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật thuế thu nhập doanh nghiệp do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 11/12/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2009
Đã có: 877 lượt xem
  3 Nghị định số 108/2008/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dần thi hành một số điều của luật hóa chẤt do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 07/10/2008
Hiệu lực ngày: 05/11/2008
Đã có: 1041 lượt xem
  5 Quyết định số 1698/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc điều động, bổ nhiệm ông Trần Thanh Nam giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 252 lượt xem
  6 Thông tư 27/2009/TT-BCT về quy định đo đếm điện năng trong thị trường phát điện cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 25/09/2009
Hiệu lực ngày: 09/11/2009
Đã có: 1051 lượt xem
  7 Quyết định số 1250/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê duyệt Chiến lược quốc gia về đa dạng sinh học đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 31/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 350 lượt xem
  9 Thông báo số 295/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 08/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 215 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21566 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 17596 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực