Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  5 Luật Thuế Tiêu Thụ Đặc Biệt
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 14/11/2008
Hiệu lực ngày: 01/04/2009
Đã có: 1064 lượt xem
  7 Quyết định số 1368/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 09/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 321 lượt xem
  8 Quyết định số 52/2013/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Quảng Ngãi : Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 22/11/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 178 lượt xem
  9 Nghị định số 22/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/03/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 679 lượt xem
  10 Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn : Quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 05/05/2013
Hiệu lực ngày: 01/07/2013
Đã có: 790 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 17703 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21675 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực