Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP về thu tiền thuê đẤt, thuê mặt nước do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Thuế, Phí, Lệ Phí | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 14/11/2005
Hiệu lực ngày: 10/12/2005
Đã có: 1308 lượt xem
  2 Chỉ thị số 09/CT-BCT về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trong ngành công thương do bộ công thương ban hành
Lĩnh vực: Lao Động, Tiền Lương | Loại văn bản: Chỉ Thị
Ban hành: 08/09/2008
Hiệu lực ngày: 08/09/2008
Đã có: 1931 lượt xem
  3 Quyết định số 1453/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 20/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 217 lượt xem
  5 VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KHUNG HỌC PHÍ ĐỐI VỚI CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC CÔNG LẬP THUỘC HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN NĂM HỌC 2009 - 2010
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 21/08/2009
Hiệu lực ngày: 01/09/2009
Đã có: 1657 lượt xem
  6 Thông tư số 33/2013/TT-BCT của Bộ Công thương : Quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan năm 2014
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 18/12/2013
Hiệu lực ngày: 01/01/2014
Đã có: 966 lượt xem
  7 Nghị định số 127/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 15/10/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 150 lượt xem
  8 Nghị định số 112/2008/NĐ-CP về quản lý, bảo vệ, khai thác tổng hợp tài nguyên và môi trường các hồ chứa thủy điện, thủy lợi do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 20/10/2008
Hiệu lực ngày: 13/11/2008
Đã có: 1216 lượt xem
  9 Thông tư số 145/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về kế hoạch dự trữ quốc gia và ngân sách nhà nước chi cho dự trữ quốc gia
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 21/10/2013
Hiệu lực ngày: 06/12/2013
Đã có: 301 lượt xem
  10 Quyết định số 10/QĐ-TTG về việc hỗ trợ kinh phí cho các địa phương để xử lý các công trình chống sạt lở, đê, kè, phòng, chống lụt, bão cẤp bách do thủ tướng chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Tài Chính Nhà Nước | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 05/01/2009
Hiệu lực ngày: 05/01/2009
Đã có: 1182 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 18208 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 22147 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực