Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Thông báo số 245/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ : Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông báo
Ban hành: 15/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 282 lượt xem
  2 Nghị định quy định bổ sung về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Lĩnh vực: Xây Dựng Đô Thị | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 13/08/2009
Hiệu lực ngày: 01/10/2009
Đã có: 1078 lượt xem
  3 Nghị quyết số 07/2008/NQ-HĐND về việc thông qua dự án “điều chỉnh quy hoạch rừng huyện sóc sơn, thành phố hà nội" do hội đồng nhân dân thành phố hà nội ban hành
Lĩnh vực: Tài Nguyên, Môi Trường | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 19/04/2008
Hiệu lực ngày: 19/04/2008
Đã có: 1136 lượt xem
  4 Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học việt nam giai đoạn 2006 - 2020 do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Quyết
Ban hành: 02/11/2005
Hiệu lực ngày: 22/11/2005
Đã có: 2369 lượt xem
  6 Nghị định số 36/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 22/04/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 301 lượt xem
  8 Công văn số 7407/VPCP-V.III của Văn phòng Chính phủ : V/v chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Công văn
Ban hành: 05/09/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 167 lượt xem
  9 Quyết định số 17/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thuộc Bộ Y tế
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 12/03/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 694 lượt xem
  10 Quyết định số 1420/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Phê chuẩn việc bầu Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 15/08/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 445 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 17384 lượt download
  2 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 21417 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực