Đặt in hóa đơn mà không ký hợp đồng sẽ bị phạt đến 1,5 triệu đồng
[01/06/2016]
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 49/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/9/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
Ngày 19/6/2013, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế TNDN và Luật s...
Chiều 19-6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 dự án luật với tỷ lệ tán thành cao. Đó là Luật Giáo d...
Tin khác
Văn bản mới
Văn bản được quan tâm
Câu hỏi xem nhiều nhất
Văn bản pháp luật
  1 Luật Tài Nguyên Nước
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Luật
Ban hành: 01/01/2008
Hiệu lực ngày: 01/01/2008
Đã có: 488 lượt xem
  2 Thông tư số 01/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam : Quy định về giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 06/01/2014
Hiệu lực ngày: 20/02/2014
Đã có: 939 lượt xem
  5 Quyết định số 1220/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Quyết Định
Ban hành: 25/07/2013
Hiệu lực ngày: không có
Đã có: 227 lượt xem
  7 Thông tư số 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 02/01/2014
Hiệu lực ngày: 17/02/2014
Đã có: 940 lượt xem
  8 Thông tư số 153/2010/TT-BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoá đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Thông Tư
Ban hành: 28/09/2010
Hiệu lực ngày: 01/01/2011
Đã có: 32881 lượt xem
  9 Nghị định số 36/2005/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em do chính phủ ban hành
Lĩnh vực: Giáo Dục - Đào tạo | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 17/03/2005
Hiệu lực ngày: 06/04/2005
Đã có: 1211 lượt xem
  10 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Năng lượng nguyên tử
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Nghị Định
Ban hành: 25/01/2010
Hiệu lực ngày: 25/01/2010
Đã có: 1122 lượt xem
 
Văn bản chia sẻ
  1 Mẫu sơ yếu lý lịch
Lĩnh vực: Lĩnh Vực Khác | Loại văn bản: Mẫu đơn - Văn Bản
Ngày đăng: 08/04/2010
Đã có: 22062 lượt download
  2 Mẫu bảng mô tả công việc nhân viên kinh doanh
Lĩnh vực: Doanh Nghiệp | Loại văn bản: Quan tri
Ngày đăng: 13/04/2010
Đã có: 18091 lượt download
Câu hỏi mới

Lĩnh vực